Snöröjning
Vi har gott om maskiner redo för vinterns snö och halkbekämpning.

3 st 3,20 Vikplogar
3 st 3,20 Diagonalblad
2 st 2,80 Diagonalblad
2 st 2,40 Diagonalblad
1 st Bobcat m vikplog & sandare
1 st Holder m vikplog & sandare
6 st Sandare på Traktor

Vi tillhandahåller även personal till handskottning och sandning.
Gert röjer snö på bl.a. Hardys gatukök, City Gross m.m.
Stefan röjer snö på bl.a. bostadsrättsförening, skola m.m.
Jonas röjer snö på City Gross i Höör.
Daniel och Jonas röjer snö på Frostavallsvägen
Gert röjer snö på bl.a. Hardys gatukök, City Gross m.m.