Stängseluppsättning
Vi sätter upp och reparerar alla typer av stängsel och staket.
Håkan och Jerry sätter industristaket på XL Bygg i Höör.
Uppsättning av stängsel
Stängselarbete med nät
Håkan och Jerry sätter industristaket på XL Bygg i Höör.