Trädgårdsarbete
Tar oss an stora som små trädgårdsarbeten.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:
- Anlägga gräsmatta
- Rensning av rabatter
- Plantering
- Trimning av buskar, häckar och träd
Janet sköter om rabatterna på Skånes djurpark.
Anläggning av ny gräsmatta.
Lars och Jesper klippt häck.
Trimmat bort starrgräs
Janet sköter om rabatterna på Skånes djurpark.