Om oss
Vi startade företaget i mars 1991. Alla delägare har lantbrukarbakgrund med egen verksamhet på sina gårdar. Idag består företaget av 22 delägare samt ett tjugofemtal resurspersoner.

Företagets policy i verksamheten är "Kunden i centrum".

Vi är medlemmar i Farmartjänst Riksorganisation, samt företagarna FR.

År 2003 blev vi utsedda till årets Ft företag.

År 2007 blev vi certifierade i ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004. Det är nu reviderat till ISO 9001:2008 2010.
Certifikat ISO 2010